Egetræ - hvad er det?

Bliv klogere på egetræ og hvordan det bedst behandles

Egetræ er et stærkt og meget holdbart naturprodukt. I Bilka sælges egetræsprodukter, hvor træet stammer fra Rusland og har vokset i op mod 70-100 år, inden det fældes.

I Bilka er de fleste af egetræsbordene massive. Det betyder, bordpladen er ét stykke massivt træ (dog er bordene sammensat af mindre stave for, at træet kan arbejde. Ellers ville det slå revner indenfor kort tid) ligesom benene er massive. Derfor består et massivt egetræsbord i Bilka naturligvis kun af egetræ og ikke andre træsorter. Vores massive borde består heller ikke af en tynd finértop pålagt en anden trætype. Massivt egetræ er massivt egetræ!

Egetræ har en unik struktur
Da egetræ er et naturprodukt, er det unikt. Der er således ikke to produkter, der er helt ens i strukturen. Træet ændrer karakter og farve over tid pga. anvendelse og lysforhold. At der er knaster i produktet er ikke en fejl, men en aftegning af grenenes forankring i træstammen.

Egetræ og temperaturpåvirkning
Træet siges at ”arbejde” under temperaturpåvirkning. Således udvider træet sig en smule om sommeren og trækker sig sammen om vinteren. Et bord kan udvide sig med op til 15 mm i bredden, når det udsættes for ændringer i luftfugtighed og varme/kuldegrader. Hertil kommer endvidere, at bordplader kan vride eller krumme sig alt efter træfibernes hældning i stavene. Dette stiller store krav til konstruktionen af egetræsmøbler, da dette skal være muligt, uden at produktet revner eller flækker i træet. For at minimere risikoen for sprækker, skal det undgås, at møblet udsættes for pludselige temperaturudsving.

Almindelig vellagret og tørret træ er beregnet til en relativ luftfugtighed i rummet på 30 til 60%. Den relative luftfugtighed måles med et hygrometer. Træmøbler bør ikke opbevares i rum, hvor luftfugtigheden er svingende, idet træet "indstiller" sig efter omgivelserne, og ændringer kan ødelægge træet. Man skal derfor undgå uopvarmede lofter, kældre, udhuse og lignende steder.

Bearbejdning af egetræ til møbler
Et egetræsmøbel er igennem mange processer fra de rå træstammer og til det sælges til kunden. Træet opskæres i mindre plader på et savværk og sendes herefter til fabrikken, der bruger ca. 4-5 uger på at tørre træet i en kompliceret proces, så det har den rette fugtighed. Fugtigheden skal ligge på ca. 6-10%, når det anvendes under normal stuetemperatur. Hvis træet er for tørt, bliver risikoen for at det sprækker for stor. Det er derfor vigtigt, at møblet ikke bliver placeret i nærheden af varmekilder (radiator, brændeovn mm.), da dette vil påvirke træets fugtighed og dermed risikoen for f.eks. sprækker i træet. Efter tørring opskæres de enkelte træplader i mindre dele og forarbejdes herefter med slibning, limning og boringer, hvorefter det samles og pakkes til afsendelse.

Du kan hjælpe andre kunder, når du fortæller om dine erfaringer og oplevelser med produktet. Vær den første til at skrive en anmeldelse