Regler for Tænk stort kortet

VILKÅR FOR DELTAGELSE I BILKAs TÆNK-STORT-KORT PROGRAMMET

For at anvende Bilkas Tænk-Stort-Kort og deltage i de aktiviteter, der knytter sig til kortet, skal du acceptere nedenstående:

1) Generelle vilkår
2) Samtykkeerklæring om registrering og brug af dine data

Overtrædelse af vilkårene medfører udelukkelse fra programmet og de dertilhørende konkurrencer.

1. GENERELLE VILKÅR

RAMMER FOR DELTAGELSEN
Tænk-Stort-Kortet er et loyalitetsprogram for kunder i Bilka A/S herunder A-Z varehuse. Deltagelsen er åben for personer, der er fyldt 18 år. Bilka A/S udbyder og administrerer de aktiviteter, der er knyttet til Tænk-Stort-Kortet, herunder særlige rabatter samt tilbud - også fra samarbejdspartnere.

TILMELDING
Du bliver tilmeldt Tænk-Stort-Kort programmet ved at registrere dit kort på www.bilka.dk. Dit kort modtager du enten fra Bilka A/S eller henter det i et af vores varehuse. Det er en forudsætning for at deltage i programmet, at du har en e-mail-adresse, og at du accepterer at modtage e-mails om Tænk-Stort-Kort programmet. Du får en personlig selvvalgt adgangskode til Tænk-Stort-Kort siden på www.bilka.dk.

Det er tilladt at registrere op til 2 forskellige Tænk-Stort-Kort sammen med din personlige e-mail-adresse og det tilhørende login på www.bilka.dk. Det er ikke tilladt for samme person at tilmelde sig med forskellige e-mail-adresser, for dermed at kunne registrere flere end 2 kort. De kort, du registrerer sammen med din personlige e-mail-adresse, må frit anvendes af alle i din husstand.

Du skal ved tilmelding vælge dit foretrukne varehus, men de fordele, der er tilknyttet kortet er ikke knyttet til et enkelt varehus. Du kan således frit anvende dit Tænk-Stort-Kort i Bilka A/S og A-Z varehuse.

Du har selv adgang til at ændre de afgivne oplysninger via links i de e-mails, du modtager i forbindelse med din tilmelding til programmet eller i de e-mails, du løbende modtager som en del af programmet.

ERSTATNINGSKORT
Hvis du mister dit kort, kontakter du kundeservice@etrack.bilka.dk eller ringer til Bilka.dk på tlf.nr. 87 78 30 90.

ADRESSEÆNDRINGER OG ÆNDRING AF ØVRIGE OPLYSNINGER
Du opfordres til – i egen interesse – selv at holde din adresse og andre oplysninger hos os opdateret via www.bilka.dk.

Hvis du vil ændre dine oplysninger sker det via dit login til Tænk-Stort-Kort siden på www.bilka.dk eller via links i de e-mails, du får tilsendt i forbindelse med Tænk-Stort-Kort programmet. E-mail med link til ændring af oplysninger kan også tilsendes ved indtastning af din tilknyttede e-mail-adresse på bilka.dk. Du er selv ansvarlig for, at din adgangskode eller e-mail med link til rettelse af oplysninger ikke oplyses eller videresendes til uvedkommende.

FRAMELDING
Du kan til enhver tid framelde dig Tænk-Stort-Kort programmet ved at sende en e-mail til kundesupport@bilka.dk, eller ved at slette de kort, du har registreret. Ved framelding af Tænk-Stort-Kort programmet slettes dine oplysninger i Bilka A/S’ database, med mindre du er tilmeldt andre kundeprogrammer som f.eks. nyhedsbreve eller andre konkurrencer fra Bilka A/S.

Det er muligt at framelde e-mail nyhedsbreve fra Bilka A/S og fortsat gøre brug af fordelene i programmet, men det er en forudsætning for deltagelse i programmet at du accepterer modtagelse af gennerelle meddelelser om Tænk-Stort-Kort programmet (f.eks. information om vindere, ændring af vilkår, vigtige datoer etc.) via e-mail. Framelding af e-mail nyhedsbreve sker enten via dit login til Tænk-Stort-Kort siden på www.bilka.dk, via links i de e-mail nyhedsbreve der sendes, eller ved henvendelse til kundesupport@bilka.dk.

FORDELE VED DELTAGELSE I PROGRAMMET
Fordelene annonceres løbende. En oversigt over de aktuelle fordele kan ses på www.bilka.dk.

OPTJENING AF LODDER I TÆNK-STORT-KORT KONKURENCEN
Du får lodder til Tænk-Stort-Kort konkurrencen, når dit Tænk-Stort-Kort scannes ved køb i en af vore forretninger. Du kan desuden løbende få mulighed for optjening af lodder i forbindelse med vores kampagneaktiviteter. Disse offentliggøres på www.bilka.dk og i de e-mails, der er en del af Tænk-Stort-Kort programmet.

OVERSIGT OVER DINE LODDER
Ved login på www.bilka.dk kan du se, hvor mange lodder du har optjent. Der optjenes 1 lod pr. scanning.

2. SAMTYKKEERKLÆRING
Jeg accepterer, at følgende oplysninger registreres, når mit Tænk-Stort-Kort anvendes:

  • Navn, adresse, køn, fødselsdag, tlf.nr. emailadresse, kortnummer, valg af forretning.
  • Køb af varer og tjenester registreres på bonniveau, dvs. vi opbevarer alle boner og kan således se køb på varelinienivaeu samt dato og tidspunkt. Køb af håndkøbsmedicin registreres ikke, dvs. at boner med håndkøbsmedicin slettes fra loyalitetsprogrammet.
  • Min brug af www.bilka.dk og andre websites drevet af Bilka A/S samt e-mails til og fra Bilka.

Jeg accepterer, at de registrerede oplysninger anvendes til:

  • Beregning og tildeling af lodder og øvrige opnåede fordele.
  • Udvikling af butikker, varesortiment og tilbud.
  • Fremsendelse via emails af aktiveringslink, log-in koder, administrative meddelelser og tilbud om køb af varer eller tjenester.
  • Udarbejdelse og udveksling med samarbejdspartnere af markedsanalyser og anden information, som ikke kan henføres til individuelle personer.
  • Kommerciel brug med henblik på segmentering og markedsføring over for den enkelte kunde.

Jeg accepterer, at de registrerede oplysninger anvendes fra det tidspunkt, hvor Tænk-Stort-Kortet er taget i brug, også hvis min registrering af kortet og denne accept af vilkårene er sket efter ibrugtagelsen.

Herunder er illustreret, hvordan bondata anvendes til at gruppere deltagerne i programmet i forskellige indkøbsprofiler:

Eksempel:

1. En kunde køber hækplanter i Bilka A/S, herunder A-Z varehuse og får i forbindelse med købet scannet deres Tænk-Stort-Kort.

2. Kundens køb af hækplanter registreres sammen med det specifikke kortnummer i en database hos Bilka A/S.

3. I databasen samles kundens købshistorik med købshistorikken fra alle øvrige deltagere i programmet. På baggrund af samtlige køb, grupperes deltagerne i en række indkøbsprofiler, f.eks. "Haveejer".

4. På baggrund af de registrerede data tilpasses tilbud og nyheder mod de respektive indkøbsprofiler.

Indkøbsprofilen "Haveejer" vil sandsynligvis modtage tilbud på haveredskaber, planter og andre produkter til hus og have.

SAMHANDELSPARTNERE
Jeg giver samtykke til at Bilka A/S må anvende oplysninger om mig på vegne af eksterne samhandelspartnere til udsendelse af markedsføringsmateriale om disses varer eller tjenesteydelser.

Bilka A/S har pt. følgende samhandelspartnere Falck A/S, Polititorvet 1, 1567 København V, Risskov Rejser A/S, Østergade 10 A, 8900 Randers C, Euromaster Danmark A/S, Erik Glippings Vej 11, 8800 Viborg, Egont International Holding A/S, Vognmagergade 11, 1120 København K, Toyota Danmark A/S, Dynamovej 10, 2730 Herlev, Suzuki Bilimport Danmark A/S, Unionsvej 16, 4600 Køge, DTF Group A/S, Markedsgade 13, 9800 Hjørring, Fiat Group Automobiles Denmark A/S, Hovedvejen 208, 2600 Glostrup og Louis Nielsen A/S, Indkildevej 2A, 9210 Aalborg SØ,.

Dine oplysningerne udleveres ikke til tredjepart uden deltagerens udtrykkelige samtykke til dette. Tilbud, nyheder og medlemsfordele fra samhandelspartnere udsendes altid til deltagerne via Bilka A/S.

Ved optagelse af nye samhandelspartnere meddeles dette til deltagerne i programmet, således at disse har mulighed for at fremsætte en indsigelse mod den pågældende behandling.

DATASIKKERHED
Den dataansvarlige er Bilka A/S, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand, tlf.nr. 87 78 30 00.
Det er kun betroede medarbejdere ved Bilka A/S eller eksterne databehandlere, der behandler de registrerede oplysninger efter anvisninger fra Bilka A/S. Oplysningerne opbevares og behandles i et særligt sikret miljø. Oplysningerne udleveres ikke til tredjepart uden deltagerens udtrykkelige samtykke til dette. Tilbud, nyheder og medlemsfordele fra samhandelspartnere udsendes altid til deltagerne via Bilka A/S.

INDSIGT I EGNE OPLYSNINGER
Ved at logge ind med e-mail og personlig adgangskode på www.bilka.dk har deltageren adgang til at se egne oplysninger (bortset fra bonoplysninger). Deltageren har indsigtsret i henhold til Persondatalovens kap. 9.

SLETNING AF OPLYSNINGER
Oplysningerne jfr. pkt. 2 slettes ikke, men kan opdateres, så længe deltagelsen i programmet ikke er frameldt. Købsoplysninger slettes dog 2 år efter udløbet af det kalenderår, hvor købet er foretaget. Deltageren kan til ethvert tidspunkt tilbagekalde sit samtykke. Ved tilbagekaldelse slettes alle oplysninger, der ikke kræves opbevaret af hensyn til lovgivningen.

KLAGE
Klager over behandling af registrerede oplysninger kan fremsættes over for Bilka A/S og/eller Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.