Forebyg ukrudt ved belægningssten

Kom ukrudt og skidt i fugerne til livs

Uhensigtsmæssig projektering, manglende fugefyldning, forkert anlægsteknik og dårlige fugematerialer er alle årsager til forøget ukrudtsvækst i belægninger. Ukrudt ser ikke pænt ud,det nedbryder belægningerne, og det gør dem usikre at færdes på. Ukrudtets nedbrydende effekt vil medføre forøgede udgifter til omlægning og renovering af belægninger.

Uhensigtsmæssig projektering, manglende fugefyldning, forkert anlægsteknik og dårlige fugematerialer er alle årsager til forøget ukrudtsvækst i belægninger. Ukrudt ser ikke pænt ud,det nedbryder belægningerne, og det gør dem usikre at færdes på. Ukrudtets nedbrydende effekt vil medføre forøgede udgifter til omlægning og renovering af belægninger.

Hidtil har man bekæmpet ukrudt i belægninger ved hjælp af pesticider, især midler indeholdende det aktive stof glyphosat. Pesticider kan imidlertid være en trussel mod miljøet, især grundvandet. Derfor indgik staten, kommunerne og amterne i 1998 en aftale om at udfase brugen af pesticider på alle offentlige arealer inden
den 1. januar 2003. I efteråret 2000 revurderede Miljøstyrelsen bekæmpelsesmidler med glyphosat som aktivt stof, bl.a. Roundup. Det førte til, at disse midler ikke
længere må bruges på belægninger af sand, grus, fliser, sten og lignende, da der er risiko for udvaskning. Derfor er det hensigtsmæssigt at kunne anlægge belægninger, så ukrudtsforekomsten i fugerne begrænses. Dette temablad giver vejledning i anlæg af befæstelser med netop dette formål. Resultaterne stammer fra projektet: 'Minimering af ukrudtsvækst i fuger mellem betonbelægningssten og -fliser', bevilget af Miljøstyrelsens Program for renere produkter og gennemført af Belægningsfraktionen under Dansk Beton Industriforening i samarbejde med Skov & Landskab og SBH-Consult A/S.

alt-tekst

 

Læs hele bladet her

 

 

Du kan hjælpe andre kunder, når du fortæller om dine erfaringer og oplevelser med produktet. Vær den første til at skrive en anmeldelse