Regler for parkering

Her kan du læse hvordan du bedst undgår en parkeringsbøde

Den bedste måde at undgå en parkeringsbøde er at kende parkeringsreglerne. Men et parkeringsur kan også være en stor hjælp, så man ikke altid skal huske at stille parkeringsskiven. Her er en oversigt over parkeringsregler. 

Offentlige veje

10 meter reglen handler om, at man ikke må parkere mindre end 10 meter fra en tværgående kørebane eller kantstenen af cykelstien. Denne regel er på samme tid både konkret og lidt diffus. Konkret fordi 10 meter jo er en meget præcis afstand, men diffus på den måde at det ikke er mange billister, der lige ved, hvor meget 10 meter er på øjemål. 
Ved udkørsel fra en cykelsti må man ikke parkere i en afstand af 5 meter eller mindre fra udkørslen. Heller ikke hvis en anden bil holder ulovligt parkeret og spærre for udkørslen. 
Hvis en kørebane op til et lyskryds er tegnet op med fyldt optrukne linjer, må man ikke parkere ud for linjerne eller op til 5 meter før de begynder. 
Som udgangspunkt må man ikke parkere på eller delvist på et fortov indenfor en byzone, men udenfor byzonen må almindelige personbiler på op til 3500 kg. gerne parkere i eller delvist i rabatten eller på fortov. Desuden kan kommuner selv ændre reglen for parkering på fortov i byzoner. 

Parkering indenfor parkeringszoner

Der er som hovedregel kun opstillet zonetavler ved indfaldsvejene til parkeringszoner. Vær derfor opmærksom når du køre ind i parkeringszonen.
Indenfor parkeringszonerne skal man huske at sætte parkeringsskiven, hvis man ikke har et parkeringsur til at hjælpe sig. Hvis man parkerer i en tidsbegrænset parkeringszone skal man huske at parkeringsskiven og parkeringsuret skal sættes til starttidspunktet for tidsbegrænsningen. 
Hvis det er påkrævet, at du har en parkeringsbillet inden for zonen, skal du huske at kontrollere, at billetten viser det rigtige. Billetten skal ligge i forruden og være synlig udefra. Det er vigtigt, at parkeringsbilletten ikke træder i stedet for parkeringsskiven eller uret. Dette skal stadig stilles sammen med billetten. 

Private parkeringszoner

Der kan gælde andre parkeringsbetingelser ved private parkeringszoner end for offentlige, som for eksempel et p-hus eller parkeringspladsen foran et hotel. Vær derfor opmærksom på skiltningen ved indkørslen. Det skal nævnes, at flere virksomheder kan dele parkeringsområde, og restriktionerne kan derfor være forskellige inde i samme område. 
 
Du kan hjælpe andre kunder, når du fortæller om dine erfaringer og oplevelser med produktet. Vær den første til at skrive en anmeldelse